Om Leif


Etter informatikkstudier i Tyskland startet Leif sin IT-karrière som programmerer i Tyskland i 1974, men flyttet tilbake til Norge i 1975. Siden har han jobbet med systemutvikling, prosjektledelse og administrative oppgaver innen bank- og finansnæringen i Norge hvor elektroniske betalingssystemer har vært hovedfokus.

Leif har også utviklet en rekke applikasjoner på plattformen MS Access bla løsninger for norske reinsdyrslakterier.

Kompetanseområder
– Løsningsdesign
– Systemintegrasjon
– Programmering
– Prosjektledelse
– WordPress

Leif har vært aktiv i norsk korverden både som sanger og administrator i mer enn 30 år. Ervervet kunnskap fra korengasjementet har vært sterkt medvirkende til utviklingen av moderne kor-løsninger med hovedfokus på digitale hjelpemidler for innøving av sanger.

Leif har vært selvstendig og drevet sitt eget konsulentselskap siden 1996.