Om Pål


Pål er primært en teknisk orientert person som har solid bakgrunn fra operativsystemer, datakommunikasjon og utvikling av IT systemer. Systemintegrasjon og systemarkitektur har vært hovedarbeidsområder gjennom hele yrkeslivet.

Han har for det meste jobbet innenfor bank- og finansnæringen i Norge. Erfaringen fra dette arbeidet har også gitt ham god forståelse for forretningsmessige aspekter ved bruk av informasjonsteknologi. Hans IT karriere startet som Trainee på IDA, Integrert Databehandling AS i 1972. Han er utdannet Sterkstrømsingeniør fra Oslo Ingeniør Høyskole og har i tillegg studiepoeng fra flere INF-kurs ved Universitetet i Oslo.

Kjente platformer er Linux, Windows og IBM Z/OS. CICS og Web servere hører med i dette bildet. Pål har erfaring medC#, Visual Basic, C++, C, Java, PERL, PHP, COBOL og IBM/370 Assembler.

I 1995 ble de første web applikasjoner utviklet, og har siden vært en viktig del i mange av utviklingsoppdragene. Pål laget nettbank løsninger for Sparebanken NOR. Den første ble satt i produksjon i mars 1997.

Siden januar 2008 har Pål jobbet med meldingsformidling innen verdipapirvirksomhet. Konkret er det B2B grensesnitt basert på ISO 20022 formater, særlig for kjøp og salg av andeler i fond. Det har også medført kompetanse på og erfaring med infrastrukturkomponeneter som SWIFT og MQ.