Lørenskog mannskor 100 år


IT Seniorene gratulerer Lørenskog mannskor med nytt design på https://lmkor.no/. Koret bruker IT Seniorenes digitale notearkiv og vår WordPress utvidelse KorAdmin. Koret fyller 100 år i 2020, vi gratulerer og ønsker koret lykke til med feiring, turer og opptredner i jubileumsåret!