Medlemsregister


Vi har utviklet en web applikasjon for Norsk sangerforum som de bruker til å administrere sitt register over medlemskorene. I tillegg til informasjon om korene, holdes det også rede på kontaktpersoner og hvilke roller de har.

En viktig funksjon er utsendelse av e-post til alle kor, eller grupper av kor, basert på relevante seleksjonskriteria.

Teknisk platform