Digitale Noter på Web


IT Seniorene har deltatt i utvikling av en løsning som benytter Match My Sound sine løsninger for å presentere og spille digitale noter i Web sider. Hvis du vil forøke å synge etter notene, kan du klikke på «record» og synge. Du får en tilbakemelding på hvor godt eller dårlig du traff. Du kan også spille av din egen innspilling. Hvis du vil, kan du prøvekjøre her.  Vær oppmerksom på at dette ikke fungerer på Apple enheter som kjører IOS, det gjelder iPhone og iPad. Det er Apple som er proteksjonistiske, noe vi har lite til overfor. De som støtter åpne løsninger og bruker nettbrett med Android kan kjøre øvelsene vi har lagt ut på nettsidene våre.