Løsning for sangkor


Vi har utviklet en løsning som vi tror kan være nyttig for mange sangkor. Her kan du lese mer om produktet Kor Admin.

Det hele startet med utfordringene som ligger i rekruttering av nye medlemmer. For å fange interessen hos den yngre generasjon tror vi betydningen av den digitale utviklingen, bruk av digitale noter, sosiale media, smarttelefoner, nettbrett osv, er viktig.

Hovedfokus har vært utviklingen av et nytt og funksjonelt notearkiv.
Hver enkelt sang registreres med tittel, tekstforfatter, komponist og kommenterende tekst. Det kan legges inn #tags for å angi f.eks. sjanger. Under hver sang lastes det opp filer. Det kan være noter i form av PDF eller digitale filer, mp3 filer, lenker til f.eks. Wikipedia eller Youtube. For øvelser og konserter lages det sett-lister med tilhørende sanger. Det kan også registreres hvem som har deltatt på øvelser og konserter. I arkivet kan det søkes på sett-lister, #tags og fritekst.

I notearkivet logges de fleste hendelser. Det gir gode muligheter for å rapportere hvem som gjør hva i forhold til opplasting, nedlasting, pålogging osv.

Bruk av digitale noter som f.eks. MuseScore gir nye muligheter til øving. Du kan høre på avspilling av stemmene hvor din stemme er fremhevet og du selv synger med.

Samspillet med «sosiale media» er også et aktuelt tema.  Hvorfor ikke legge Facebook-veggen inn i web-området framfor å opprette enda en blogg?

Vi har laget et «demo» web-område hvor du kan prøvekjøre: Demokoret