Pilot av korløsning


I et tidligere innlegg har vi skrevet om vår løsning for sangkor.

Lørenskog Mannskor er vårt pilot-kor, og de er nå godt gang.

Vi har i samarbeid med koret bygget opp en ny web-site (wordpress) med en struktur som vi finner hensiktsmessig. Alle korets medlemmer er meldt inn som brukere slik at vi kan styre tilganger og se hvem som gjøre hva.

På forsiden har vi valgt å vise Facebook-veggen fremfor å lage en egen blogg for sosiale hendelser.

All kommunikasjon mellom ledere og kormedlemmene gårnå ikke lenger via mail, men som innlegg / informasjon på hjemmesiden med automatisk melding på mail om at det er lagt ut ny informasjon.

Notearkivet er en helt sentral del i løsningen og utgjør, sammen med kalenderfunksjonen, selve hjertet i løsningen. Alle sanger som settes opp på øvelsesplanen digitaliseres nå før de legges inn. Lørenskog Mannskor har valgt notasjonsprogrammet MuseScore som verktøy for visning av notebildet samtidig som stemmene avspilles, enten enkeltvis for en stemme eller hele partituret.

MuseScore er valg fordi det er plattformuavhengig og kan benyttes på både PC, iPad og Android nettbrett.

Erfaringen fra implementeringen er at sangerne har gått fra meget skeptiske til meget entusiastiske i løpet av ganske kort tid.

I forbindelse med et rekrutteringsprosjekt ble det etablert en digitalgruppe som bla. fikk ansvaret for restruktureringen av hjemmesiden. Denne gruppen fikk også ansvaret for implementering og opplæring.

Digitalgruppen satte seg et mål om at alle sangerne skulle «digitaliseres». I tilknytning til øvelsene har digitalgruppen over noen uker kjørt opplæring i mindre grupper hvor alle har kunnet ta med seg egne PC’er og nettbrett og fått hjelp med problemer og spørsmål de har hatt. Det har koret lykkes godt med, og opplæring har vist seg å være nøkkelen til suksess.

Tilbakemeldingen fra sangerne har kommet i form av diskusjoner i pausene, og flere og flere benytter nå et nettbrett som noteperm i stedet for papirnoter. Det virker som den ene motiverer den andre, alle ønsker å ta del i digitaliseringen, en utvikling som skjer på flere og flere områder i samfunnet.

Nå blir det spennende å se om det er flere kor som kan være interessert i å bruke løsningen.