Rettferdig pris til bonden


Bondesolidaritet

Bondesolidaritet er en organisasjon som skal samle norske bønder for en bedre framtid – her er utklipp fra deres hjemmesiden: 

Stadig færre av oss norske bønder kan leve av det vi produserer. Vår andel av prisen du betaler i butikken blir mindre og mindre. Resultatene ser vi tydelig. Bønder gir opp. Gårdsbruk legges ned i tusentall hvert år. Bygdesamfunn raseres.

Bondesolidaritet er sprunget frem fra grasrota i norsk landbruk, fra bygdesamfunn og kommuner der landbruket er avgjørende for framtida. Vi stiller tøffe krav og er villige til å sette makt bak dem. Og vi er sikre på at vi har bred støtte fra folket i denne saken. 

Lese mer på bondesolidaritet.no

Hvordan verve medlemmer

For å finansiere sin virksomhet må Bondesolidaritet skaffe seg medlemmer som betaler en kontingent.
En vervekampanje er startet opp, og håpet er å få med flest mulig av norske bønder.

For at vervekampanjen skal kunne uføres effektivt har vi (IT Seniorene AS) laget en system-løsning for dette formålet.

Følgende tre avsnitt beskriver løsningen.

Liste over bønder

Landbruksdepartementet har en offentlige liste over alle bønder som får driftstilskudd. Med denne som utgangspunkt har vi laget en tabell over norske bønder hvor vi har komplettert med epost-adresser og telefonnummer hvor dette finnes offentlig. Tabellen har i tillegg fått kolonner for data vi ønsker å samle under kontakt med en bonde – felt som  status, dato oppringt, dato info-sendt, kommentarer ++.

Lista viser bønder pr. kommune og kan sorteres etter behov.

Ring til bonde

Når en bonde er valgt fra lista ovenfor vises detaljene om denne.

Dette er den siden ververen bruker når han ringer en bonde.
Mangler telefonnummer finnes lenker til 1881 og 180 – navnet blir sendt med.

Avhengig av hva man får ut av den man ringer oppdaterer ververen relevant informasjon i dialogen.
Det er laget en mail med 5 vedlegg som kan sendes ut hvis det ønskes mer info.

Innmelding

Sier den oppringte bonden ja til medlemskap går man til denne dialogen for innmelding.

Dette er en funksjon som er åpen for selvbetjening, men som nå er ferdig utfylt.

Når innmeldingen utføres blir det sendt en epost med vedleggene «Solidaritetserklæring» og «Faktura».

 

Så får vi bare krysse fingrene og håpe på at norske bønder går en lysere framtid i møte!