Blogg


Digitale Noter på Web

IT Seniorene har deltatt i utvikling av en løsning som benytter Match My Sound sine løsninger for å presentere og spille digitale noter i Web sider. Hvis du vil forøke å synge etter notene, kan du klikke på «record» og synge. Du får en tilbakemelding på hvor godt eller dårlig […]


Ny utgave av ChoirAdmin

IT Seniorene har nå lagt ut en ny versjon av Kor Demo. Hvis du vil se hvordan et kor kan bruke Internet i sitt daglige virke, kan du åpne dette innlegget og klikk på denne: IT Seniorene Kordemo


Løsning for sangkor

Vi har utviklet en løsning som vi tror kan være nyttig for mange sangkor.
Den inneholder bl.a. et notearkiv for organisering av sanger, noter, digitale filer, sett-lister mm.