Blogg


Medlemsregister

Vi har utviklet en web applikasjon for Norsk sangerforum som de bruker til å administrere sitt register over medlemskorene. I tillegg til informasjon om korene, holdes det også rede på kontaktpersoner og hvilke roller de har. En viktig funksjon er utsendelse av e-post til alle kor, eller grupper av kor, […]


Farmer Solidarity

Vi hr laget et nettsted for European Milk Board (EMB) for å verve sympatisører som mener at bøndene skal få riktig betaling for sin innsats. Siden EU består av mange land og derfor flere språk, måtte vår løsning ta høyde for dette. Hvis du vil vite mer, ta en titt […]


Lørenskog mannskor 100 år

IT Seniorene gratulerer Lørenskog mannskor med nytt design på https://lmkor.no/. Koret bruker IT Seniorenes digitale notearkiv og vår WordPress utvidelse KorAdmin. Koret fyller 100 år i 2020, vi gratulerer og ønsker koret lykke til med feiring, turer og opptredner i jubileumsåret!


Nettside for Tastetrykk AS

IT Seniorene har bistått firma Tastetrykk Grafisk Kommunikasjon AS med å sette opp noen nettsider. Sidene er laget med WordPress og resultatet kan betraktes her. Tastetrykk Grafisk Kommunikasjon AS.


WordPress angripes av hackere

Alle som har en WordPress site på Internett bør følge med på hvilke innbruddsforsøk de mottar. WordPress har noen åpninger som bør tettes igjen. IT Seniorene har gjort en jobb på dette området og utviklet en plugin som på en enkel og effektiv måte begrenser sårbarheten. Ved mislykket forsøk på […]


Digitale Noter på Web

IT Seniorene har deltatt i utvikling av en løsning som benytter Match My Sound sine løsninger for å presentere og spille digitale noter i Web sider. Hvis du vil forøke å synge etter notene, kan du klikke på «record» og synge. Du får en tilbakemelding på hvor godt eller dårlig […]


Løsning for sangkor

Vi har utviklet en løsning som vi tror kan være nyttig for mange sangkor.
Den inneholder bl.a. et notearkiv for organisering av sanger, noter, digitale filer, sett-lister mm.