Blogg


Nettside for Tastetrykk AS

IT Seniorene har bistått firma Tastetrykk Grafisk Kommunikasjon AS med å sette opp noen nettsider. Sidene er laget med WordPress og resultatet kan betraktes her. Tastetrykk Grafisk Kommunikasjon AS.


WordPress angripes av hackere

Alle som har en WordPress site på Internett bør følge med på hvilke innbruddsforsøk de mottar. WordPress har noen åpninger som bør tettes igjen. IT Seniorene har gjort en jobb på dette området og utviklet en plugin som på en enkel og effektiv måte begrenser sårbarheten. Ved mislykket forsøk på […]


Digitale Noter på Web

IT Seniorene har deltatt i utvikling av en løsning som benytter Match My Sound sine løsninger for å presentere og spille digitale noter i Web sider. Hvis du vil forøke å synge etter notene, kan du klikke på «record» og synge. Du får en tilbakemelding på hvor godt eller dårlig […]


Ny utgave av ChoirAdmin

IT Seniorene har nå lagt ut en ny versjon av Kor Demo. Hvis du vil se hvordan et kor kan bruke Internet i sitt daglige virke, kan du åpne dette innlegget og klikk på denne: IT Seniorene Kordemo


Rettferdig pris til bonden   Nylig oppdatert!

Vi har laget en løsning som hjelper Bondesolidaritet med å verve medlemmer til sin organisasjon.
Dette kan betraktes som et mini CRM-system.


Løsning for sangkor

Vi har utviklet en løsning som vi tror kan være nyttig for mange sangkor.
Den inneholder bl.a. et notearkiv for organisering av sanger, noter, digitale filer, sett-lister mm.